สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58175,ฉ.1 58176,ฉ.2 58177,ฉ.3
ISBN 978-611-7033-04-9
เลขหมู่ 530 ก253ฟ 2552
ชื่อคน
 • กรีน,ตัน
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ : สำคัญไฉน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ปาเจรา 2552
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า ภาพประกอบ 165 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • เพิ่มบุคคล
 • กิ่งแก้ว คออมรพัฒนะ,ผู้แปล
 • ปิตินันท์ คออมรพัฒนะ,ผู้แปลร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรีน,ตัน
 • ฟิสิกส์ : สำคัญไฉน
 • ฟิสิกส์
 • กิ่งแก้ว คออมรพัฒนะ,ผู้แปล
 • ปิตินันท์ คออมรพัฒนะ,ผู้แปลร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A58175  530 ก253ฟ 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A58176  530 ก253ฟ 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A58177  530 ก253ฟ 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6891]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver