สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58316,ฉ.1 58317,ฉ.2 58318,ฉ.3
ISBN 978-974-247-241-2
เลขหมู่ 398.2 ค145ห 2553 มุมคุณธรรม
ชื่อคน
 • คมกฤช มานนท์
 • ชื่อเรื่อง
 • หนูรอหนูรี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แพรวเพื่อนเด็ก 2553
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากกจำนวนหน้า ภาพประกอบ 185 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • นิทาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คมกฤช มานนท์
 • หนูรอหนูรี
 • นิทาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B58316  398.2 ค145ห 2553 มุมคุณธรรม ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B58317  398.2 ค145ห 2553 มุมคุณธรรม ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B58318  398.2 ค145ห 2553 มุมคุณธรรม ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6928]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver