สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58385,ฉ.1 58386,ฉ.2
ISBN 978-974-212-671-1
เลขหมู่ 294.3188 ส263ธ 2551 มุมคุณธรรม
ชื่อคน
 • สมศักดิ์ ฟังเจริญจิตต์
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมมะเตือนตน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2551
  บรรณลักษณ์ 300 หน้า 155 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมศักดิ์ ฟังเจริญจิตต์
 • ธรรมมะเตือนตน
 • วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A58385  294.3188 ส263ธ 2551 มุมคุณธรรม ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A58386  294.3188 ส263ธ 2551 มุมคุณธรรม ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6955]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver