สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58471,ฉ.1 58472,ฉ.2 58473,ฉ.3
เลขหมู่ ย. ก491- 2548
ชื่อเรื่อง
 • ก้ามปูทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ 2548
  บรรณลักษณ์ 1 ชุด 22 ตอน เล่มละ 150 บาท
  ชื่อชุด
 • การผจญภัยของตินติน
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ก้ามปูทอง
 • การผจญภัยของตินติน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J58471  ย. ก491- 2548 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  J58472  ย. ก491- 2548 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  J58473  ย. ก491- 2548 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6989]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver