สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58742,ฉ.1 58743,ฉ.2 58744,ฉ.3
ISBN 978-616-7308-12-8
เลขหมู่ 910.4 ท622ฟ 2553
ชื่อคน
 • เทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟื้นภาษา ได้อาหาร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2553
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า ภาพประกอบ 2553
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ 2489-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
 • ฟื้นภาษา ได้อาหาร
 • เทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ 2489-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A58742  910.4 ท622ฟ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A58743  910.4 ท622ฟ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A58744  910.4 ท622ฟ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7107]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver