สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42301,ฉ1 42392,ฉ2
ISBN 974-220-624-4
เลขหมู่ R ค172ล 2540
ชื่อคน
 • คำพูน บุญทวี
 • ชื่อเรื่อง
 • ลูกอีสาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ แกรมมี่ 2540
  บรรณลักษณ์ 321 หน้า 75 บาท
  หมายเหตุ รางวัลวรรณกรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.E.A WRITE AWARD) รางวัลดีเด่นประเภทนวนิยายประจำปี 2519 จากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือประจำปี 2520 หนังสือเลือกอ่านนอกเวลา วิชา ท 401-ท606 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คำพูน บุญทวี
 • ลูกอีสาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES42301   R ค172ล C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RES42392   R ค172ล C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [713]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver