สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42387,ฉ1
ISBN 974-8363-28-7
เลขหมู่ 495.918 อ232- 2538
ชื่อเรื่อง
 • อายุบวร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
  บรรณลักษณ์ 270 หน้า 200 บาท
  หมายเหตุ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ฐานิสร์ ชาครีตพงศ์
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 • เพิ่มบุคคล
 • ประพจน์ อัศววิรุฬหการ,บรรณาธิการ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อายุบวร
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 • ประพจน์ อัศววิรุฬหการ,บรรณาธิการ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A42387   495.918 อ232- 2538 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [715]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver