สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58827
ISBN 978-974-11-1308-8
เลขหมู่ 617.6 ม513ท 2554
ชื่อคน
 • มาลี อรุณากร
 • ชื่อเรื่อง
 • ทันตสุขศึกษา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
  บรรณลักษณ์ 44 หน้า ภาพประกอบ ซัดี 1 แผ่น
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟัน - การดูแลสุขอนามัย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มาลี อรุณากร
 • ทันตสุขศึกษา
 • ฟัน - การดูแลสุขอนามัย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61B58837  617.6 ม513ท 2554  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7151]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver