สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40394,ฉ1
ISBN 974-7235-04-8
เลขหมู่ น ส196อ 2542
ชื่อคน
 • สมัคร บุราวาศ
 • ชื่อเรื่อง
 • องคุลีมาล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เคล็ดไทย 2542
  บรรณลักษณ์ 125 หน้า ภาพประกอบ 80 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ศูนย์วิชาการหมวดวิชาสังคมศึกษา
 • สมัคร บุราวาศ
 • องคุลีมาล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC40394   น ส196อ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [72]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver