สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58277,ล.2 ฉ.1 58278,ล.2 ฉ.2 58279,ล.2 ฉ.3
ISBN 974-9638-93-x
เลขหมู่ 428 ฟ-539-D 2550
ชื่อคน
 • ฟุจิโกะ F ฟุจิโอะ
 • ชื่อเรื่อง
 • Doraemaom English - Thai Comics เล่ม 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ 2550
  บรรณลักษณ์ 1 ชุด 10 ตอน เล่มละ 85 บาท ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - บทสนทนาและวลี
 • เพิ่มบุคคล
 • ข้าวปั้นคุง,แปล
 • ฟุจิโกะ F ฟุจิโอะ
 • Doraemaom English - Thai Comics เล่ม 2
 • ภาษาอังกฤษ - บทสนทนาและวลี
 • ข้าวปั้นคุง,แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B58277  428 ฟ-539-D 2550 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B58278  428 ฟ-539-D 2550 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B58279  428 ฟ-539-D 2550 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7240]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver