สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59098,ฉ.1 59099,ฉ.2 59010,ฉ.3
ISBN 978-616-04-0425-4
เลขหมู่ 423.95911 ล-511-9 2554
ชื่อคน
 • ลี,ซังบิน
 • ชื่อเรื่อง
 • 99 คำอังกฤษใช้ผิดบ่อย ตอน คำฮิตผิดประจำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 235 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • เพิ่มบุคคล
 • สิทธิชัย แซ่ฮ้อ,ผู้แปล
 • ลี,ซังบิน
 • 99 คำอังกฤษใช้ผิดบ่อย ตอน คำฮิตผิดประจำ
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • สิทธิชัย แซ่ฮ้อ,ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A59098  423.95911 ล-511-9 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A59099  423.95911 ล-511-9 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A59100  423.95911 ล-511-9 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7319]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver