สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59158,ฉ.1 59159,ฉ.2 59160,ฉ.3 71836 ฉ.4 71837 ฉ.5 71838 ฉ.6
ISBN 978-611-04-0030-5
เลขหมู่ 895.9191301 ด955ซ 2552
ชื่อคน
 • แดนวิไล,ฮ่งอะลุน
 • ชื่อเรื่อง
 • ซิ่นไหมผืนเก่าๆ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 80 หน้า 95 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เรื่องสั้นลาว
 • เพิ่มบุคคล
 • จินตรัย,ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ
 • แดนวิไล,ฮ่งอะลุน
 • ซิ่นไหมผืนเก่าๆ
 • เรื่องสั้นลาว
 • จินตรัย,ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A59158  895.9191301 ด955ซ 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A59159  895.9191301 ด955ซ 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A59160  895.9191301 ด955ซ 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A71836  895.9191301 ด955ซ 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A71837  895.9191301 ด955ซ 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A71838  895.9191301 ด955ซ 2552 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7339]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver