สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59236,ฉ.1 59237,ฉ.2 59238,ฉ.3 59239,ฉ.4 59240,ฉ.5
ISBN 978-974-576-526-9
เลขหมู่ 371.362 ส-829-R ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • สุพล สุขศรีมั่งมี
 • ชื่อเรื่อง
 • Roadmap to GAT เล่ม 1 คู่มือสอบ GAT ให้ได้คะแนนสูงสุดเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ SCIENCE CENTER ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 445 หน้า 150 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความถนัดทางวิชาการ
 • สุพล สุขศรีมั่งมี
 • Roadmap to GAT เล่ม 1 คู่มือสอบ GAT ให้ได้คะแนนสูงสุดเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
 • ความถนัดทางวิชาการ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A59236  371.362 ส-829-R ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A59237  371.362 ส-829-R ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A59238  371.362 ส-829-R ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A59239  371.362 ส-829-R ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A59240  371.362 ส-829-R ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7340]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver