สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59505,ฉ.1 59506,ฉ.2 59507,ฉ.3
ISBN 978-616-7004-35-8
เลขหมู่ 746.432 ว436ถ 2554
ชื่อคน
 • วันฟ้างาม คำมุงคุณ
 • ชื่อเรื่อง
 • ถักนิตติงตุ๊กตาน่ารัก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพชรการเรือน 2554
  บรรณลักษณ์ 148 หน้า 230 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การถักนิตติ้ง
 • วันฟ้างาม คำมุงคุณ
 • ถักนิตติงตุ๊กตาน่ารัก
 • การถักนิตติ้ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B59505  746.432 ว436ถ 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B59506  746.432 ว436ถ 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B59507  746.432 ว436ถ 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7379]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver