สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59574,ฉ.1 59575,ฉ.2 59576,ฉ.3
ISBN 978-616-527-170-7
เลขหมู่ 030 ส172H ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • สตีฟ พารัคเกอร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ท่องโลกอวกาศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส(ซีเอ็ดเคชั่น) ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 1 ชุด 5 เล่ม เล่มละ 79 บาท
  ชื่อชุด
 • HOW IT WORKS
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์ - สารานุกรม
 • เพิ่มบุคคล
 • จารุยศ สุวรรณมิตร,ผู้แปล
 • อเล็กซ์ แพง,ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สตีฟ พารัคเกอร์
 • ท่องโลกอวกาศ
 • HOW IT WORKS
 • วิทยาศาสตร์ - สารานุกรม
 • จารุยศ สุวรรณมิตร,ผู้แปล
 • อเล็กซ์ แพง,ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  03A59574  030 ส172H ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  03A59575  030 ส172H ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  03A59576  030 ส172H ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7402]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver