สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59809,ล.3 ฉ.1 59810,ล.3 ฉ.2 59811,ล.3 ฉ.3
ISBN 978-616-04-0386-8
เลขหมู่ 833.91 ม991ก 2553
ชื่อคน
 • ไมเออร์,ไค
 • ชื่อเรื่อง
 • วาทะกระจก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 165 บาม
  ชื่อชุด
 • กระจกวารี
 • หมายเหตุ ซื้อ
  Digital Access
 • ไมเออร์,ไค
 • วาทะกระจก
 • กระจกวารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  83A59809  833.91 ม991ก 2553 ล.3 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  83A59810  833.91 ม991ก 2553 ล.3 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  83A59811  833.91 ม991ก 2553 ล.3 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7457]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver