สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59914,ล.13
ISBN 978-1-4027-4117-3
เลขหมู่ 920 S175- 2010
ชื่อเรื่อง
 • Harrict Tubman : Leading The Way To Frrrdom
 • พิมพลักษณ์ New York Sterling Publishing 2010
  บรรณลักษณ์ $5.95
  ชื่อชุด
 • Sterling Biographies
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • BIOGRAPHIES
 • สถานที่จัดเก็บ
 • Harrict Tubman : Leading The Way To Frrrdom
 • Sterling Biographies
 • BIOGRAPHIES
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A59914  920 S175- 2010 ล.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7502]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver