สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56512,ฉ.1 56513,ฉ.2 56514,ฉ.3 60601 ฉ.4 60602 ฉ.5 60603 ฉ.6
ISBN 978-616-04-0093-5
เลขหมู่ 428.1 ม636ฝ 2552
ชื่อคน
 • มุมดันยอล
 • ชื่อเรื่อง
 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษสักคำในหนึ่งวัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 225 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • 1.ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • 2.ภาษาอังกฤษ - การศึกษาและการสอน
 • เพิ่มบุคคล
 • พรพิมล เอี่ยมวิไล
 • มุมดันยอล
 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษสักคำในหนึ่งวัน
 • 1.ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • 2.ภาษาอังกฤษ - การศึกษาและการสอน
 • พรพิมล เอี่ยมวิไล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B56512  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B56513  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B56514  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B60601  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B60602  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  42B60603  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7561]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver