สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42313,ฉ1
ISBN 974-7004-63-1
เลขหมู่ ร.ส. ห42- 2538
ชื่อเรื่อง
 • หลักปักเขต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ธัญญาพัลลิเคชั่น 2538
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 58 บาท
  --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • อรัญญา พรหมนอก, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • หลักปักเขต
 • อรัญญา พรหมนอก, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC42313   ร.ส. ห42- C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [759]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver