สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60039,ฉ.1 60040,ฉ.2 60041,ฉ.3
ISBN 978-616-00-0222-1
เลขหมู่ 337.159 ป234- 2555
ชื่อคน
 • วิทย์ บัณฑิตกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • มาเลเซีย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 170 บาท
  ชื่อชุด
 • ประชาคมอาเซียน
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กลุ่มประเทศอาเซียน
 • วิทย์ บัณฑิตกุล
 • มาเลเซีย
 • ประชาคมอาเซียน
 • กลุ่มประเทศอาเซียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33B60039  337.159 ป234- 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  33B60040  337.159 ป234- 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  33B60041  337.159 ป234- 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7677]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver