สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60800,c.1 60801,c.2
ISBN 978-0-07-234795-1
เลขหมู่ 305.231 P-955-C 2008
ชื่อคน
 • Patterson,Charlotte J
 • ชื่อเรื่อง
 • Child development
 • พิมพลักษณ์ America Megraw - Hill 2008
  บรรณลักษณ์ 674 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Child development - textbooks
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Patterson,Charlotte J
 • Child development
 • Child development - textbooks
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A60800  305.231 P-955-C 2008 c.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A60801  305.231 P-955-C 2008 c.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7803]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver