สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70045,ฉ.1 70046,ฉ.2 70047,ฉ.3
ISBN 978-1-40534-137-0
เลขหมู่ 503 K-746-M 2009
ชื่อคน
 • Klerk,Judith de
 • ชื่อเรื่อง
 • MATHS Dictionary
 • พิมพลักษณ์ China Dorling Kindersley 2009
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 8.99 ยูโร
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • MATHs-Dictonary
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Klerk,Judith de
 • MATHS Dictionary
 • MATHs-Dictonary
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A70045  503 K-746-M 2009 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A70046  503 K-746-M 2009 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50A70047  503 K-746-M 2009 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7834]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver