สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60517 ฉ.1 60518 ฉ.2 60519 ฉ.3
ISBN 978-974-414-196-5
เลขหมู่ 030 ข-641-U 2554
ชื่อคน
 • เขมทัต พิพิธธนาบรรนี
 • ชื่อเรื่อง
 • UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เบรนจีเนียส 2554
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 185 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความรู้ทั่วไป
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เขมทัต พิพิธธนาบรรนี
 • UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ
 • ความรู้ทั่วไป
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  03A60517  030 ข-641-U 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  03A60518  030 ข-641-U 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  03A60519  030 ข-641-U 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7868]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver