สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42269,ฉ1 42270,ฉ2 42271,ฉ3 42272,ฉ4 42273,ฉ5 52225,ฉ6 52226,ฉ7 52227,ฉ8 52228,ฉ9 52229,ฉ10
ISBN 974-255-262-2
เลขหมู่ ร.ส. ว179ซ 2538
ชื่อคน
 • วาณิช จรุงกิจอนันต์
 • ชื่อเรื่อง
 • ซอยเดียวกัน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อู่พิมพ์การพิมพ์:บูรพาสาส์น(1991) 2538
  บรรณลักษณ์ 334 หน้า 75 บาท
  ชื่อชุด
 • รวมเรื่องสั้นรางวัล ซีไรต์ พ.ศ.2527
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เรื่องสั้น-รวมเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วาณิช จรุงกิจอนันต์
 • ซอยเดียวกัน
 • รวมเรื่องสั้นรางวัล ซีไรต์ พ.ศ.2527
 • เรื่องสั้น-รวมเรื่อง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC42269   ร.ส. ว179ซ 2531 C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  SC42270   ร.ส. ว179ซ 2531 C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  SC42271   ร.ส. ว179ซ 2531 C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  SC42272   ร.ส. ว179ซ 2531 C.4  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  SC42273   ร.ส. ว179ซ 2531 C.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  SC52225   ร.ส. ว179ซ 2531 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  SC52226   ร.ส. ว179ซ 2531 C.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  SC52227   ร.ส. ว179ซ 2531 C.8  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  SC52228   ร.ส. ว179ซ 2531 C.9  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  SC52229   ร.ส. ว179ซ 2531 C.10  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [787]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver