สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60544 ฉ.1 60545 ฉ.2 60546 ฉ.3
ISBN 978-616-04-0004-1
เลขหมู่ 425 น-769-3 2552
ชื่อคน
 • เนกซีส คอนเทนต์ เดเวล็อปเมนต์ทีม
 • ชื่อเรื่อง
 • 30 คำกิริยา พาไปรู้ศัพท์ 300 คำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 185 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำกิริยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เนกซีส คอนเทนต์ เดเวล็อปเมนต์ทีม
 • 30 คำกิริยา พาไปรู้ศัพท์ 300 คำ
 • ภาษาอังกฤษ - คำกิริยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A60544  425 น-769-3 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A60545  425 น-769-3 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A60546  425 น-769-3 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7877]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver