สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60652 ฉ.1 60653 ฉ.2 60654 ฉ.3
ISBN 978-974-9996-63-8
เลขหมู่ 158.1 ซ-911-4 2550
ชื่อคน
 • โซ จุง แอ
 • ชื่อเรื่อง
 • 46 เรื่องน่ารู้ที่ไม่ได้สอนในห้องเรียน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2550
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 138 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพัฒนาตนเอง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โซ จุง แอ
 • 46 เรื่องน่ารู้ที่ไม่ได้สอนในห้องเรียน
 • การพัฒนาตนเอง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15B60652  158.1 ซ-911-4 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15B60653  158.1 ซ-911-4 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15B60654  158.1 ซ-911-4 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7912]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver