สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60694 ฉ.1 60695 ฉ.2 60696 ฉ.3
ISBN 978-974-414-174-3
เลขหมู่ 153.42 ส372ฉ 2554
ชื่อคน
 • สโลน พอล
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉลาดคิด คิดอย่างคนฉลาด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บิลคิต 2554
  บรรณลักษณ์ 232 หน้า 185 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความคิดและการคิด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สโลน พอล
 • ฉลาดคิด คิดอย่างคนฉลาด
 • ความคิดและการคิด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A60694  153.42 ส372ฉ 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A60695  153.42 ส372ฉ 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A60696  153.42 ส372ฉ 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7927]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver