สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60754 ฉ.1 60755 ฉ.2 60756 ฉ.3
ISBN 978-974-414-189-7
เลขหมู่ 658.022 ว835ธ 2555
ชื่อคน
 • วีรวุธ มามะศิรานนท์
 • ชื่อเรื่อง
 • ธุรกิจส่วนตัว SMES คุณทำได้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอ็กซ์เปอร์เน็ท 2555
  บรรณลักษณ์ 170 หน้า 165 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ธุรกิจขนาดย่อม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วีรวุธ มามะศิรานนท์
 • ธุรกิจส่วนตัว SMES คุณทำได้
 • ธุรกิจขนาดย่อม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65B60754  658.022 ว835ธ 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  65B60755  658.022 ว835ธ 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  65B60756  658.022 ว835ธ 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7948]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver