สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70094 v.1 70095 v.2
ISBN 978-1-57990-913-0
เลขหมู่ REF 746.43 S-818-3 2008
ชื่อคน
 • Sehapper,Linda
 • ชื่อเรื่อง
 • 300 classic blocks for crochet projects
 • พิมพลักษณ์ NewYork Publishing 2008
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า $ 24.95
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Crocheting - Patterns
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Sehapper,Linda
 • 300 classic blocks for crochet projects
 • Crocheting - Patterns
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70094  REF 746.43 S-818-3 2008 V.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70095  REF 746.43 S-818-3 2008 V.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7984]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver