สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70096 C.1 70097 C.2
ISBN 978-0-07-252830-5
เลขหมู่ REF 571.3 K-332-V 2006
ชื่อคน
 • Kardong , Kenneth V
 • ชื่อเรื่อง
 • Vertebreates : comparative anatomy function evolution
 • พิมพลักษณ์ NewYork Me Graw Hill 2006
  บรรณลักษณ์ 782 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • Vertebrates - Anatomy
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Kardong , Kenneth V
 • Vertebreates : comparative anatomy function evolution
 • Vertebrates - Anatomy
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70096  REF 571.3 K-332-V 2006 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF60097  REF 571.3 K-332-V 2006 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7985]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver