สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70100 C.1 70101 C.2
ISBN 0-07-01297-4
เลขหมู่ REF 578.77 C-349-M 2000
ชื่อคน
 • Castro ,Peter
 • ชื่อเรื่อง
 • MARINE BIOLOGY
 • พิมพลักษณ์ America Megraw - Hill 2000
  บรรณลักษณ์ 444 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • Marine biology
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Castro ,Peter
 • MARINE BIOLOGY
 • Marine biology
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70100  REF 578.77 C-349-M 2000 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70101  REF 578.77 C-349-M 2000 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7987]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver