สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70104 C.1 70105 C.2
ISBN 978-0122013529
เลขหมู่ REF 570 M-584-B 2007
ชื่อคน
 • Miller , Kenneth R
 • ชื่อเรื่อง
 • Biology : Prentice
 • พิมพลักษณ์ California Pearson 2007
  บรรณลักษณ์ 1116 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • Biology
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Miller , Kenneth R
 • Biology : Prentice
 • Biology
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70104  REF 570 M-584-B 2007 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70105  REF 570 M-584-B 2007 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7989]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver