สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70122 V.1
ISBN 978-1-921569-63-0
เลขหมู่ 793.74 N-672-M 2010
ชื่อคน
 • Newman,Stanley
 • ชื่อเรื่อง
 • Mind Stretchers V.1
 • พิมพลักษณ์ China CT Printing 2010
  บรรณลักษณ์ 1 ชุด 2 เล่ม
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • MIND GAME
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Newman,Stanley
 • Mind Stretchers V.1
 • MIND GAME
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79A70122  793.74 N-672-M 2010 V.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8004]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver