สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70130
ISBN 978-0-07-30287-9
เลขหมู่ REF 512 M-584-I 2008
ชื่อคน
 • Miller , Julie,1962-
 • ชื่อเรื่อง
 • Intermediate algerra
 • พิมพลักษณ์ china MarGraw - Hill 2008
  บรรณลักษณ์ 842 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Algebra - TextBooks
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Miller , Julie,1962-
 • Intermediate algerra
 • Algebra - TextBooks
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70130  REF 512 M-584-I 2008  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8011]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver