สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70132 71735 v.3
ISBN 978-1-40938346-8
เลขหมู่ 500 V-366-H 2012
ชื่อคน
 • Vorderman,Carol
 • ชื่อเรื่อง
 • Help Your Kids science เล่ม 1
 • พิมพลักษณ์ China South China 2012
  บรรณลักษณ์ 256 p $14.99
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • SCIENCE
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Vorderman,Carol
 • Help Your Kids science เล่ม 1
 • SCIENCE
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A70132  500 V-366-H 2012 V.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A71735  500 V-366-H 2012 V.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8013]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver