สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70248 ฉ.1 70249 ฉ.2 70250 ฉ.3
ISBN 978-616-7256-07-8
เลขหมู่ อ 423 ส-698-D 2553
ชื่อคน
 • สำราญ คำยิ่ง
 • ชื่อเรื่อง
 • Dictionary in Action English - Thai by Eaample Usage
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ 2553
  บรรณลักษณ์ 922 หน้า 175 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำราญ คำยิ่ง
 • Dictionary in Action English - Thai by Eaample Usage
 • ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70248  อ 423 ส-698-D 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70249  อ 423 ส-698-D 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70250  อ 423 ส-698-D 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8026]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver