สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70374 V.1 70375 V.2
ISBN 978-0-03-036816-5
เลขหมู่ REF 530 S-584-P 2009
ชื่อคน
 • Serway , Raymond A
 • ชื่อเรื่อง
 • Physics V.1
 • พิมพลักษณ์ London Holt , Rinehart and Winston 2009
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Serway , Raymond A
 • Physics V.1
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70374  REF 530 S-584-P 2009 V.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70375  REF 530 S-584-P 2009 V.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8033]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver