สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70483 ฉ.1 70484 ฉ.2 70485 ฉ.3
ISBN 978-616-7279-25-1
เลขหมู่ อ 895.912 ม113ท 2554
ชื่อคน
 • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468
 • ชื่อเรื่อง
 • ท้าวแสนปม
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี วิสดอม 2554
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า 120 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บทละครไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468
 • ท้าวแสนปม
 • บทละครไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70483  อ 895.912 ม113ท 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70484  อ 895.912 ม113ท 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70485  อ 895.912 ม113ท 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8047]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver