สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70507 ฉ.1 70508 ฉ.2 70509 ฉ.3
ISBN 974-419-030-2
เลขหมู่ อ 927 ก169ป 2537
ชื่อคน
 • กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม 4
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมศิลปากร 2537
  บรรณลักษณ์ 148 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ศิลปิน...ไทย...ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
 • ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม 4
 • ศิลปิน...ไทย...ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70507  อ 927 ก169ป 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70508  อ 927 ก169ป 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70509  อ 927 ก169ป 2537 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8055]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver