สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70525 ฉ.1 70526 ฉ.2 70527 ฉ.3 70528 ฉ.4 70615
ISBN 974-8364-71-2
เลขหมู่ อ 294.308 ภ42พ 2554
ชื่อคน
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • ชื่อเรื่อง
 • พระมหาชนก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2554
  บรรณลักษณ์ 162 หน้า 250 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระราชนิพนธ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • พระมหาชนก
 • พระราชนิพนธ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70525  อ 294.308 ภ42พ 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70526  อ 294.308 ภ42พ 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70527  อ 294.308 ภ42พ 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF70528  อ 294.308 ภ42พ 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  REF70615  อ 294.308 ภ42พ 2554  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8060]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver