สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70536 ฉ.1 70537 ฉ.2 70538 ฉ.3 70539 ฉ.4 70540 ฉ.5 70610 ฉ.6
ISBN 978-616-207-078-5
เลขหมู่ อ 923.2 อ446ต 2554
ชื่อคน
 • ออที,ฟิลลิส
 • ชื่อเรื่อง
 • ติโต (TITO)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ 2554
  บรรณลักษณ์ 121 หน้า 250 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระราชนิพนธ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ออที,ฟิลลิส
 • ติโต (TITO)
 • พระราชนิพนธ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70536  อ 923.2 อ446ต 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70537  อ 923.2 อ446ต 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70538  อ 923.2 อ446ต 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF70539  อ 923.2 อ446ต 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  REF70540  อ 923.2 อ446ต 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  REF70610  อ 923.2 อ446ต 2554 ฉ.6  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8064]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver