สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70176 ฉ.1 70177 ฉ.2 70178 ฉ.3
ISBN 978-974-9805-78-7
เลขหมู่ 305.89510593 บ-426-5 2554
ชื่อคน
 • บุญชัย ใจเย็น
 • ชื่อเรื่อง
 • 50 ตระกูลแซ่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ปราชญ์ 2554
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 140 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชาวจีน - ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บุญชัย ใจเย็น
 • 50 ตระกูลแซ่
 • ชาวจีน - ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A70176  305.89510593 บ-426-5 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A70177  305.89510593 บ-426-5 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A70178  305.89510593 บ-426-5 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8097]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver