สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40403,ฉ1
ISBN 974-7395-14-2
เลขหมู่ 920.02 ท138ส 2541
ชื่อคน
 • ทวีป วรดิลก
 • ชื่อเรื่อง
 • 44 ชีวประวัติผู้นำของโลก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อักษรวัฒนา 2541
  บรรณลักษณ์ 420 หน้า ภาพประกอบ 165 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ศูนย์วิชาการหมวดวิชาสังคมศึกษา
 • ทวีป วรดิลก
 • 44 ชีวประวัติผู้นำของโลก
 • ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A40403   920.02 ท138ส 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [81]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver