สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40132,ฉ1 40133,ฉ2 40134,ฉ3
เลขหมู่ 371.425 บ35ส ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • บัญชา วิมุตินนท์
 • ชื่อเรื่อง
 • 39 วิธีหางานทำกับองค์กรที่มั่นคง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ธงสีฟ้า ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า 115 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การแนะแนวอาชีพ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บัญชา วิมุตินนท์
 • 39 วิธีหางานทำกับองค์กรที่มั่นคง
 • การแนะแนวอาชีพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A40132   371.425 บ35ส ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A40133   371.425 บ35ส ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A40134   371.425 บ35ส ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [815]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver