สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70590
ISBN 974-272-043-6
เลขหมู่ อ 923.1593 ค926ด ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • โครงการสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ พร้อมดวงตาไปรษณียากรแผ่นทองคำ
 • ชื่อเรื่อง
 • ด้วยรัก
 • พิมพลักษณ์ มปท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โครงการสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ พร้อมดวงตาไปรษณียากรแผ่นทองคำ
 • ด้วยรัก
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70590  อ 923.1593 ค926ด ม.ป.ป.  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8152]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver