สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70661 ฉ.1 70662 ฉ.2
ISBN |a
เลขหมู่ อ 895.91209 ป616ง 2517
ชื่อคน
 • ปิ่น มาลากุล หม่อมหลวง
 • ชื่อเรื่อง
 • งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชริราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์ 2517
  บรรณลักษณ์ 382 หน้า 600 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ 2423 -2468
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิ่น มาลากุล หม่อมหลวง
 • งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชริราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม
 • มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ 2423 -2468
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70661  อ 895.91209 ป616ง 2517 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70662  อ 895.91209 ป616ง 2517 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8201]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver