สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70776 ฉ.1 70777 ฉ.2 70778 ฉ.3 70779 ฉ.4 70780 ฉ.5
ISBN 978-974-412-912-3
เลขหมู่ 720.76 ณ339C 2554
ชื่อคน
 • ณัฐพันธ์ เพชรคง
 • ชื่อเรื่อง
 • Core PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2554
  บรรณลักษณ์ 344 หน้า 200 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สถาปัตยกรรม - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ณัฐพันธ์ เพชรคง
 • Core PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรม - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  72A70776  720.76 ณ339C 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  72A70777  720.76 ณ339C 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  72A70778  720.76 ณ339C 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  72A70779  720.76 ณ339C 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  72A72780  720.76 ณ339C 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8320]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver