สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70961 ล.5 ฉ.1 70962 ล.5 ฉ.2 70963 ล.5 ฉ.3 70964 ล.5 ฉ.4 70965 ล.5 ฉ.5
ISBN 978-616-201359-1
เลขหมู่ 530 น648ฟ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • นิรันดร์ สุวรัตน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. พัฒนา ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 584 หน้า 259 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิรันดร์ สุวรัตน์
 • ฟิสิกส์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A70961  530 น648ฟ ม.ป.ป. ล.5 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A70962  530 น648ฟ ม.ป.ป. ล.5 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A70963  530 น648ฟ ม.ป.ป. ล.5 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A70964  530 น648ฟ ม.ป.ป. ล.5 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A70965  530 น648ฟ ม.ป.ป. ล.5 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8355]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver