สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70971 ฉ.1 70972 ฉ.2 70973 ฉ.3 70974 ฉ.4 70975 ฉ.5 80761 ฉ.6 80762 ฉ.7 80763 ฉ.8
ISBN 978-974-412-041-0
เลขหมู่ 540.3 ภ179ศ 2550
ชื่อคน
 • ภรณี หงษ์ประพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์เคมี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2550
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 55 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เคมี - คำศัพท์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภรณี หงษ์ประพันธ์
 • ศัพท์เคมี
 • เคมี - คำศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A70971  540.3 ภ179ศ 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A70972  540.3 ภ179ศ 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A70973  540.3 ภ179ศ 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  54A70974  540.3 ภ179ศ 2550 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  54A70975  540.3 ภ179ศ 2550 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  53A80761  540.3 ภ179ศ 2550 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  53A80762  540.3 ภ179ศ 2550 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  53A80763  540.3 ภ179ศ 2550 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8356]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver