สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71200 ฉ.1 71201 ฉ.2 71202 ฉ.3
ISBN 978-616-307-004-3
เลขหมู่ 895.91301 ป711บ 2555
ชื่อคน
 • เปรมา จา
 • ชื่อเรื่อง
 • บุ๊กบิ๊ก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิเด็ก 2555
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เรื่องสั้นไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เปรมา จา
 • บุ๊กบิ๊ก
 • เรื่องสั้นไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A71200  895.91301 ป711บ 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A71201  895.91301 ป711บ 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A71202  895.91301 ป711บ 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8397]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver